Blog

07/02/2023

Novama Care w Korpusie Wsparcia Seniorów

Rząd uruchomił kolejną edycję programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Wynika to z wciąż rosnących potrzeb seniorów w zakresie opieki medycznej. Jak wiadomo osoby w zaawansowanym wieku szczególnie narażone są na zasłabnięcie lub cierpią inne zdrowotne problemy. Niestety brakuje opiekunów czy pielęgniarzy i pielęgniarek, którzy takimi osobami mogłoby się zająć. Program rządowy ma za zadnie kompleksowo wesprzeć wszystkie działania ukierunkowane na pomoc starszym członkom społeczeństwa. Jest to działanie wynikające ze struktury demograficznej Polski. Jak wiadomo, mamy społeczeństwo starzejące się, oznacza to, że w Polsce jest więcej osób w podeszłym wieku niż młodych – w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Udział Novama Care w programie rządowym „Korpus Wsparcia Seniorów”

Firma Novama Care proponuje rozwiązanie, mające za zadanie wesprzeć potrzeby seniorów w zakresie opieki medycznej. Dzięki dofinansowaniu z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, skierowanemu do gmin, możliwy jest zakup specjalnych opasek bezpieczeństwa.

Novama Care to jednak nie tylko opaska bezpieczeństwa, a cały system telemonitoringu i teleopieki kontrolujący podstawowe czynności życiowe osoby w zaawansowanym wieku, w czasie rzeczywistym. Do głównych zalet systemu Novama Care zalicza się:

 • możliwość szybkiego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia,
 • monitorowanie parametrów życiowych seniora,
 • możliwość stałego nadzoru użytkownika opaski bezpieczeństwa przez bliskie osoby.

Jest to więc narzędzie niezwykle przydatne w codziennym życiu.

Funkcje opasek bezpieczeństwa Novama Care

Rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” wymaga, by opaski bezpieczeństwa miały następujące funkcje:

 • przycisk alarmowy SOS,
 • detektor upadków,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • komunikację Telecentrum z opiekunem,
 • monitoring pulsu i saturacji.

Dodatkowo Novama Care oferuje inne funkcjonalności, mające na celu wydajniejszą opiekę nad seniorami. Opaska bezpieczeństwa ma też czujnik pomiaru zmiany ciśnienia, czujnik temperatury, wyświetlacz z zegarkiem, możliwość połączenia z aplikacją mobilną opiekuna. Co więcej, charakteryzuje się klasą szczelności IP 67. Oznacza to, że urządzenie jest całkowicie pyłoszczelne oraz można je zanurzyć w wodzie maksymalnie do 1 metra na nie dłużej niż pół godziny. Jest to szczególnie wygodna opcja, kiedy osoba starsza idzie pod prysznic lub zajmuje się domowymi porządkami, na przykład myciem naczyń. W takim przypadku nie ma konieczności zdejmowania opaski bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: https://novama.care/

Więcej informacji o programie rządowym „Korpus Wsparcia Seniora”

W edycji na 2023 rok, na program „Korpus Wsparcia Seniorów” przeznaczono aż 50 mln zł. Składa się on z dwóch modułów:

 • Moduł I – mający na celu zaangażowanie wolontariuszy, działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, by pomagały osobom potrzebującym wsparcia.
 • Moduł II – polega na dofinansowaniu dla gmin, wprowadzającym usługi opiekuńcze obejmujące m.in. opiekę na odległość czy poprawę bezpieczeństwa oraz samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Prym wiodą tutaj opaski bezpieczeństwa dla seniorów, oferowane przez Novama Care.

Gminy mają możliwość uzyskania do 80% wsparcia przewidywanych kosztów realizacji zadań.

Program rządowy „Korpus Wsparcia Seniorów” od 2020 roku, cieszy się rosnącą popularnością wśród seniorów i ich opiekunów. Jest to komfortowe wsparcie. Opiekun nie musi być cały czas przy seniorze i może zająć się innymi sprawami na przykład pracą. W razie potrzeb, opaska bezpieczeństwa wyśle mu sygnał, jeśli coś złego dzieje się z podopiecznym. Serdecznie zachęcamy gminy do skorzystania z tego programu rządowego i zakupu naszych opasek bezpieczeństwa – intuicyjnych w obsłudze, z dodatkowymi funkcjami umożliwiającymi jeszcze wydajniejszą opiekę nad seniorem.